Đầu bếp số hưởng và bà chủ xa chồng nói về chàng thanh niên may mắn khi được Ayumi Miura thuê về làm bếp trưởng của nhà hàng mình, anh ta làm việc rất tốt khiến cho khách đến rất đông làm cho Ayumi Miura có cảm tình với chàng trai trẻ này, cậu ta lại thèm thuồng cơ thể của bà chủ mình nên nhân lúc ông chủ xa nhà đã dụ dỗ và lên giường với Ayumi Miura.

Đầu bếp số hưởng và bà chủ xa chồng

Đầu bếp số hưởng và bà chủ xa chồng